U bevindt zich hier:
»
»
»

Filatelie

Filatelie is de liefhebberij voor het verzamelen van postzegels. Filatelie is een samentrekking van de Griekse woorden phileon (φιλεων) en ateleia (ατηλεια) die respectievelijk "houden van" en "Vrij van Belasting" betekenen. De term filatelie, vroeger ook als philatelie geschreven, werd voor het eerst in 1864 voorgesteld in een postzegelblad door de Franse verzamelaar Georges Herpin.
Postzegelverzamelingen worden meestal opgebouwd op land, maar vaak ook op thema (thematische filatelie), bijvoorbeeld ruimtevaart, bloemen, of componisten. In sommige landen worden speciaal voor de verzamelaars grote aantallen postzegels gedrukt. De grootste postzegelverzameling ter wereld bevindt zich in het British Museum in Londen. Ook het Museum voor Communicatie in Den Haag heeft een grote verzameling, met onder andere een exemplaar van een van de zeldzaamste postzegels ter wereld, de blauwe Mauritius.

Hoewel de meeste mensen bij het horen van het woord filatelie denken aan het verzamelen van postzegels, moet worden opgemerkt dat filatelie eigenlijk meer is. Ook het verzamelen van andere elementen die met het verzenden van post te maken hebben behoren bij de filatelie. Daarbij kan men denken aan stempels, postzegelboekjes, automaatzegels, dienstzegels enzovoorts. Ook het verzamelen van eerstedagenveloppen is een veelgeziene liefhebberij. Een specialisatie in de filatelie is nog de eo-filatelie, die zich bezighoudt met post uit de tijd dat er nog geen postzegels waren.

Een zeer strikte opvatting van filatelie is dat deze zich bezig houdt met de studie van bovengenoemde elementen, en niet zozeer met het verzamelen ervan. Sommige filatelisten zijn van mening dat er pas van filatelie mag worden gesproken als er 'wetenschappelijk' wordt verzameld (“de filatelie begint waar de catalogus ophoudt”), maar de gangbare praktijk is dat iedereen die postzegels verzamelt zich filatelist noemt.

Tijdschrift

'Filatelie' is ook de naam van een Nederlands filatelistisch tijdschrift. Het blad werd als Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in 1922 voor het eerst uitgegeven. Het had in 2006 ca. 33.000 abonnees. Voor de thematische filatelie wordt door de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie vijf maal per jaar het blad THEMA uitgegeven.

In België is er een filatelieclub voor kinderen: StamPilou, genoemd naar de stripreeks 'de onvrijwillige avonturen van Stam & Pilou'.

In de wereld worden ook verschillende postzegelcatalogi uitgegeven, waaronder per land gesorteerd, die gebruikt worden in de filatelie. Catalogi die de hele wereld omvatten zijn met name de Duitse Michel-catalogus, de Franse Yvert et Tellier, de Engelse Stanley Gibbons en de Amerikaanse Scott-catalogus. Voorbeelden van landencatalogi zijn de Nederlandse NVPH-catalogus en de Austria Netto Katalog voor Oostenrijk. Ook zijn er uitgevers die zich concentreren op verzamelalbums en themaboeken over filatelie, zoals de Nederlandse uitgeverijen Davo en Importa.
(Bron: Wikipedia)